język polski english language русский язык
 

Przedłużenie, wznowienie lub zawieszenie certyfikatu

Autor: Główny Administrator
28.02.2012 15:35

Na tej stronie zostały opisane zasady obowiązujące przy przedłużeniu, wznawieniu lub zawieszeniu certifikatu.

Przedłużenie certyfikatu

 

WNIOSEK O PRZEDŁUŻENIE CERTYFIKATU pobierz

Przedłużenie Certyfikatu  następuje na wniosek Certyfikowanego Przedsiębiorcy złożonywraz z załącznikami co najmniej na 30 dni przed terminem wygaśnięcia Certyfikatu.

Wniosek nieprawidłowo wypełniony , nieprawidłowo podpisany lub niekompletny  nie będzie rozpatrywany.

 

Biuro Wykonawcze Polskiej Izby Turystyki

ul. Marszałkowska 9/19 lok. 29
00-626 Warszawa

 

.
Wznowienie Certyfikatu

WNIOSEK O WZNOWIENIE CERTYFIKATU pobierz

Wznowienie Certyfikatu następuje na wniosek Przedsiębiorcy, który posiadał Certyfikat i Certyfikat ten nie został mu cofnięty.

Wniosek nieprawidłowo wypełniony , nieprawidłowo podpisany lub niekompletny  nie będzie rozpatrywany.

 

Biuro Wykonawcze Polskiej Izby Turystyki

ul. Marszałkowska 9/19 lok. 29
00-626 Warszawa

 

.
Zawieszenie Certyfikatu

WNIOSEK O ZAWIESZENIE CERTYFIKATU pobierz

Na wniosek Certyfikowanego Przedsiębiorcy Komisja Certyfikacji może zawiesić Certyfikat. 

Biuro Wykonawcze Polskiej Izby Turystyki
ul. Marszałkowska 9/19 lok. 29
00-626 Warszawa